NNKS i Univerzitet za hemiju i tehnologiju partneri na projektu Vlade Češke

NNKS i Univerzitet za hemiju i tehnologiju partneri na projektu Vlade Češke
Vlada Češke finansiraće u 2021. godini projekat NNKS-WPC i Univerziteta za hemiju i tehnologiju iz Praga „BIO4BLEND – Uticaj legislative u oblasti biogoriva na tržište Srbije: Prevazilaženje problema i prenos najboljih praksi iz EU zemalja u ranoj fazi implementacije biogoriva na tržištu Srbije“. Cilj projekta je da pomogne nadležnim institucijama i kompanijama u Srbiji da prevaziđu potencijalne probleme u implementaciji biogoriva koje će se od 2022. godine namešavati u goriva naftnog porekla. Time će Srbija nastaviti obavezu preuzetu u procesu pristupanja EU koja predviđa dostizanje 10% finalne potrošnje energije u transportu iz obnovljivih izvora. Pored NNKS partneri na projektu su Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, SNAGA – Srpska naftno-gasna asocijacija i Privredna komora Srbije.

Članice: