Ministar Antić predsednik Skupštine Nacionalnog naftnog komiteta Srbije

BEOGRAD, 26.novembra 2014. – Skupština Nacionalnog naftnog komiteta Srbije (NNKS) izabrala je jednoglasno, na sednici održanoj 26. novembra, ministra rudarstva i energetike Srbije Aleksandra Antića za predsednika Skupštine ovog nacionalnog tela Svetskog naftnog saveta (WPC).

Za predsednika NNKS je na istoj sednici ponovo izabran prof. dr Petar Škundrić,  savetnik u vladi Srbije, a za generalnog sekretara nacionalnog komiteta dr Goran Radosavljević iz Naftne industrije Srbije.

Na sednici je usvojen Izveštaj o radu NNKS od osnivanja, marta 2011. godine do danas uz ocene da  se u tom periodu ovaj najmlađi član WPC afirmisao kao reprezentativni predstavnik interesa srpske naftne i gasne privrede. Kroz organizaciju okruglih stolova, stručnih radionica i savetovanja, kao i podsticanja saradnje sa članicama Svetskog naftnog saveta sa prostora bivše Jugoslavije i regiona jugoistočne Evrope, NNKS je postao forum na kome se raspravlja o problemima ovog sektora i definišu predlozi i inicijative za rešenja.

Skupština NNKS usvojila je i Izveštaj o finansijskom stanju ovog nacionalnog tela čiji su osnivači i članovi  Univerziteti u Beogradu i u Novom Sadu, Privredna komora Srbije, Naftna industrija Srbije a.d., JP Transnafta, JP Srbijagas, Lukoil Srbija a.d., Udruženje naftnih kompanija Srbije i Srpska naftno gasna asocijacija.

 

Članice: