Пројекат FUELPAGE: Скрининг посета у циљу унапређивања мониторинга квалитета деривата у Србији

Factory - oil and gas industry 1 Factory - oil and gas industry 1 Factory - oil and gas industry 1

БЕОГРАД, 8. март 2016. – У оквиру пројекта FUELPAGE, који је усмерен на унапређење мониторинга квалитета деривата у Србији кроз размену добре праксе за чешким институцијама, 7. и 8. марта одржана је скрининг посета чешких партнера институцијама у Србији.

Упознавање са чешком и европском добром праксом у имплементацији система мониторинга квалитета деривата требало би да да позитиван допринос почетним анализама и прилагођавањима успостављеног мониторинга квалитета деривата у земљи и ефективној имплементацији релевантне ЕУ легислативе и стандарда. С обзиром да је спровођење активности у области мониторинга квалитета нафтних деривата у Србији почело 1. децембра 2015. године, скрининг посета и пројектне активности су правовремене, јер институције учеснице пројекта из Србије истовремено стичу прва искуства исусрећу се са отвореним питањима при успостављању ефикасног система мониторинга.

Представници Прашког институтаза хемију и технологију и Чешке асоцијације нафтне индустрије и трговине, као организација преносиоца знања у оквиру пројекта, започели су скрининг посету сусретом у Министарству рударства и енергетике Републике Србије, институције надлежне за усвајање прописа на пољу мониторинга квалитета нафтних деривата, као и прописау области квалитета нафтних деривата.

С обзиром да је надзор над спровођењем мониторинга квалитета нафтних деривата у делокругу рада министарстава надлежних за послове енергетике и послове трговине, посета је настављена сусретом са Тржишном инспекцијом Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије, где је члановима пројектне Радне групе и тржишним инспекторима специјализованим за инспекцију нафтних деривата презентован чешкисистем мониторинга квалитета нафтних деривата. Посета је завршена сусретом са SGS, акредитованом компанијом која у Србији пружа услуге маркирања и мониторинга у сарадњи са државним органима и компанијама.

Теме од највећег интереса које су покренуте таком састанака ће бити од великог значаја за разумевање потреба српских партнера и послужиће као основ за припрему првог тренинга изградње капацитета који ће се одржати у мају у Србији, као и даљег прилагођавања садржаја пројектних активности потребама српских партнера на пројекту. Циљеви пројекта су усмерени ка унапређивању ефикасности система мониторинга квалитета деривата у Србији, смањењу нелегалног промета нафтних деривата и доприносу борби против сиве економије.

Пројекат се имплементира у сарадњи Прашког универзитета за хемију и технологију и Чешке асоцијације нафтне индустрије и трговине са чешке стране и Тржишне инспекције Министарства туризма, трговине и телекомуникација, Министарства рударства и енергетике, Националног нафтног комитета Србије и Машинског факултета Универзитета у Београду са српске стране.

Чланови пројектне Радне групе испред Националног нафтног комитета Србије су Томислав Мићовић, генерални секретар Удружења нафтних компанија Србије и Сенка Валид, директорка Сектора за анализу тржишта и формирање цена у НИС а.д. Нови Сад. Представници ННКС ће у сарадњи са представницима надлежних државних органа у Србији и осталих пројектних партнера учествовати у припреми препорука и мера за унапређење система мониторинга квалитета деривата у Србији.

Пројекат FUELPAGE суфинансирају Централноевропска иницијатива кроз Програм размене знања и искустава (KEP Italy) преко ЦЕИ фонда при ЕБРД, који финансира Република Италија, као и Национални нафтни комитет Србије

SHARE