Novi Bilten NNKS: Nepoznata 2021. i 10 godina NNKS-a

Broj 38; januar 2021

Ovaj broj Biltena, četvrti o redu u 2020. godini, posvećujemo prognozama poslovanja naftnih kompanija u 2021.godini i obeležavanju 10. godina postojanja Nacionalnog naftnog komiteta Srbije.

Ako je suditi po prognozama eksperata, agencija i vodećih ličnosti naftnih i gasnih kompanija, 2021.godina biće godina nesigurnog oporavka i poslovanja sa mogućim rizicima da se pozitivna očekivanja i ne dogode. Prognoze potrošnje nafte kreću se od oko 96 miliona do skoro 100 miliona barela dnevno uz istovremeno manja kapitalna ulaganja u odnosu na prošle godine (oko 300-380 milijardi dolara), što kao posledicu može da ima nagli skok cena nafte iznad 100 dolara po barelu u 2022.godini. Što se tiče prognoze cene nafte u 2021, eksperti najavljuju veliku volatilnost i prognoziraju raspon prosečne cene od 40 do 65 dolara po barelu.

U martu ove godine navršava se 10. godina od osnivanja Nacionalnog naftnog komiteta Srbije – Svetskog naftnog saveta ili skraćeno WPC – NNKS. Nesumnjivo, da je Nacionalni naftni komitet Srbije ostvario rezultate, koji pokazuju da je jedan od najaktivnijih nacionalnih komiteta u WPC-u – svetskoj porodici nacionalnih naftnih komiteta. U ovom periodu, NNKS se afirmisao organizacijom brojnih tematskih radionica i sesija na nacionalnom i međunarodnom nivou kako za svoje članove tako i za stručnu javnost u Srbiji. Ako se uzme u obzir da je NNKS asocijacija naftnih kompanija koje posluju u Srbiji, dva univerziteta, drugih nevladinih asocijacija, privredne komore Srbije, onda se slobodno može reći i da po broju članova i njihovom profilu, Nacionalni naftni komitet Srbije spada u najbrojnije WPC članice. Bez obzira na činjenicu da Srbija predstavlja samo jednu malu tačku na naftnoj karti sveta.

Budućnost i kvalitet NNKS rada u godinama koje dolaze zavise od mladih profesionalaca i njihove kreativne intrige da potroše deo svoje energije i vremena na iznalažanje novih oblika NNKS aktivnosti koje bi se održale i prevazišle do sada postignute vrednosti rada.

Kvartalni bilten NNKS možete pročitati na ovom linku.

SHARE