Kohabitacija sa koronom – Kvartalni bilten NNKS

Broj 37; oktobar 2020.

U izdanju Nacionalnog naftnog komiteta Srbije, kao deo redovne izdavačke delatnosti, izašao je treći broj Kvartalnog biltena NNKS u 2020. godini. U godini Covida-19, sadržaji našeg Biltena bili su uslovljeni ovom globalnom pandemijom. U pokušaju da dobijemo bar naznake budućih aktivnosti koje pratimo, ovaj broj posvećujemo temama koje i nisu uzročno posledične:

 • Dvadeset treći Svetski naftni kongres, planiran da se održi od 6. do 10. decembra, prvi je odložen kongres u istoriji Svetskog naftnog saveta. Galen Cobb, potpredsednik za „industry relations“ kompanije Halliburton i predsednik Nacionalnog komiteta SAD, u intervjuu za naš Bilten govori koliko je bilo složeno odložiti kongres i šta možemo očekivati od ovog najvećeg svetskog foruma naftne i gasne privrede, koji će se održati od 5. do 9. decembra 2021. godine u Hjustonu.
 • Tražili smo odgovore od Jambulat Sarsenova, potpredsednika za marketing Svetskog naftnog saveta na pitanja:
  1. Šta očekuje Svetski naftni savet u neposrednoj budućnosti?
  2. Da li će COVID – 19 ubrzati promene formata WPC – Svetskog naftnog kongresa i da li će uticati na atraktivnost jedne od najstarijih nevladinih organizacija (WPC osnovan 1933. godine)?
  3. Da li podsticanje regionalne saradnje može da bude atraktivno za nacionalne naftne komitete?
  4. Posebno nas je interesovalo koliko online platforme mogu da budu vodeći kominikacioni oblici.
 • U drugom delu ovog broja bavimo se downstream sektorom naftne industrije, u pokušaju da malo izoštrimo poglede sadašnjeg i budućeg položaja ovog sektora. Da li je budućnost rafinerija u integrisanim kompleksima sa petrohemijom je pitanje na koje smo pokušali da nađemo odgovor?
 • Treći deo Biltena je nova rubrika: AUTORSKI PRILOZI. Ovim želimo da otvorimo prostor za sve čitaoce Biltena, stručnjake ili one osobe koje interesuje naftnogasna privreda, sve u cilju da kroz njihove priloge osvežimo i obogatimo, sagledavanje sadašnjosti i budućnosti ove grane industrije. Ubrzan razvoj alternativnih izvora energije nameće potrebu osvetljavanja iz drugih uglova ovu po nekima konzervativnu i tromu granu industrije.

Kvartalni bilten NNKS možete pročitati na ovom linku.

SHARE