Изашао први број Билтена ННКС

БЕОГРАД, 15. новембра 2011. - Национални нафтни комитет Србије (ННКС) објавио је 15. новембра први број Билтена (PDF формат) овог тела Светског нафтног савета...

У припреми Билтен ННКС

БЕОГРАД, 1. октобар 2011. - Национални нафтни комитет Србије припрема први број Билтена ННКС, који ће излазити квартално и обухватати, пoред осталог, новости код...

ННКС припрема Извештај о квалитету горива у Србији

БЕОГРАД, 7. септембра 2011 – На седници Извршног одбора ННКС одржаној 7.септембра 2011. године донесена је одлука да се за следећу седницу ИО ННКС...