Пројекат FUELPAGE: Студијска посета институцијама надлежним за мониторинг квалитета деривата нафте у Чешкој

Делегација представника Министарства рударства и енергетике, Тржишне инспекције Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Националног нафтног комитета Србије и Машинског факултета Универзитета у Београду учествовала је у тродневној студијској посети Чешкој, која се реализовала у оквиру пројекта „Изградња капацитета за унапређење мониторинга квалитета деривате нафте – пренос најбоље праксе против сиве економије (FUELPAGE)”.

Програм посете припремљен је у складу са идентификованим темама од највећег интереса за делегацију из Србије, на челу са министарством надлежним за послове трговине и инспекције тржишта као главног корисника резултата пројекта. Све идентификоване теме произашле су из досадашњег спровођења мониторинга квалитета деривата нафте у Србији, након ступања на снагу прописа о мониторингу квалитета 1. децембра 2015. године, а у склопу усклађивања националног законодавства Србије са европским „acquis communautaire“.

У склопу програма посете, чешко Министарство индустрије и трговине представило је систем мониторинга квалитета деривата нафте и извештавања о спроведеном мониторингу. Након тога, чешка Тржишна инспекција је презентовала акивности и процедуре провере узорака нафтних деривата, у складу са својим надлежностима надзора спецификација квалитета горива дефинисаних европским стандардима. Посета је настављена сусретом са Министарством финансија чешке и Управом царине надлежном поред осталог и за контролу акцизних производа и прикупљање акцизе, која је представила текуће и планиране пројекте из своје области.

С обзиром да су циљеви пројекта усмерени, не само на размену искустава о мониторингу квалитета деривата нафте и извештавању Европској комисији у складу са Директивом 98/70/ЕЗ и њеним каснијим изменама, већ такође на добру праксу у борби против сиве економије у сектору нафтних деривата, у програм посете укључен је и Форум размене искустава о маркирању деривата нафте. У оквиру овог форума, представници Министарства рударства и енергетике и Министарства трговине, туризма и телекомуникације представили су резултате програма маркирања у Србији и користи за јачање легалних тржишних токова и обезбеђивање фер конкуренције на српском тржишту. Презентација је привукла велику пажњу чешких институција и изведена је уз учешће представника чешке Управе царине, Тржишне инспекције, Министарства финансија и чешког „SGS“.

Посета једној од највећих бензинских станица у Прагу укључила је непосредну презентацију чешких процедура мониторинга уз истовремену редовну инспекцијску посету чешке Тржишне инспекције и презентацију процедуре узорковања за потребе мониторинга од стране тржишног инспектора. Додатно, српској делегацији представљена је мобилна лабораторија „SGS“, као и додатнњ активности контроле квалитета које комерцијални субјекти у Чешкој спроводе кроз програм „Seal of Quality  – Печат квалитета“.

Посета је завршена посетом терминалу Чепро, државне компаније која се бави транспортом, складиштењем (укључујући и складиштење државних резерви) и продајом нафтних деривата у Чешкој.

Представници институција обеју страна, како из Чешке, тако и из Србије, обострано су потврдили да постоје чврсти основи за одржавање и даље јачање сарадње у областима заједничког интереса у будућности.

wpc

Састанак са чешким Министарством финансија и Управом царине  и Форум размене искустава о маркирању нафтних деривата

 

 

 

wpc1

Презентација узорковања и анализе узорака на бензинској станици у Прагу

 

 

 

 

wpc2

Делегација из Србије испред Амбасаде Србије у Прагу

 

 wpc3

 

Презентација процедура инспекционог надзора и узорковања на бензинској станици у Прагу

 

 
wpc4

 

 

Интервју генералног секретара ННКС  чешкој националној телевизији на тему значаја пројекта  FUELPAGE и регионалне сарадње у борби против нелегалне трговине

 

 

SHARE