Међународна конференција о перспективама нафтног сектора у енергетском миксу будућности

Национални нафтни комитет Србије је, под покровитељством Светског нафтног савета, био домаћин међународне конференције „Перспективе нафтног сектора у енергетском миксу будућности“, која је окупила преко 150 нафтних стручњака из земаља чланица. Светског нафтног савета и представнике међународних енергетских институција.

____________

Национални нафтни комитет Србије (ННКС) је, као члан Светског нафтног савета, 16. јуна у хотелу Метропол организовао међународну конференцију „Перспективе нафтног сектора у енергетском миксу будућности“ која је окупила преко 150 експерата из Бразила, САД, Кине, Русије, Ирана, Норвешке, Велике Британије и других земаља чланица Светског нафтног савета, представнике Међународне агенције за енергетику, Секретаријата Енергетске повеље, Енергетске заједнице и националне стручњаке у овој области. Експертску радионицу су отворили др Јожеф Тот, председник Светског нафтног савета и проф. др Петар Шкундрић, председник ННКС-а, а учесници скупа имали су прилику да у оквиру неколико панел дискусија чују мишљења реномираних светских стручњака о тренутним и очекиваним глобалним трендовима у нафтној индустрији, њихове процене о изворима енергије који ће преовладавати у енергетском миксу будућности, са фокусом на период између 2030. и 2050. године, као и предлоге решења за изазове пред којима се нафтни сектор налази.

Прву панел дискусију о глобалним енергетским трендовима посматраним из угла индустрије и водећих светских компанија, модерирао је Тор Фјаеран из Статоил-а, председник Програмског комитета Светског нафтног савета, уз учешће Срђана Бошњаковића, директора Функције за стратегије и инвестиције НИС, Мехмета Огутцлуа, председника Босфорског енергетског клуба и представајућег Партнерства за гобалне ресурсе и Алија Рахнешина, представника иранске компаније БПЦ. О институционалној перспективи нафтног сектора говорили су Кристин Петросиан из Међународне агенције за енергетику, Адриан Јасими из Секретаријата Енергетске заједнице и Дмитри Мордовенко из консултантске куће PwC, док је разговор модерирао Марат Тертеров, главни координатор Секретаријата Енергетске повеље из Брисела.

Последња панел дискусија „Перспективе младих лидера: најбољи радови“ била је посвећена презентацији одабраних радова младих стручњака, међу којима су били представници НИС, Универзитета у Новом Саду и Националног института за хемију из Словеније, а модерирали су је Председници комитета младих Србије и Мађарске.

Према речима др Горана Радосављевића, генералног секретара ННКС, хиперпродукција нафте и пад тражње у свету довели су до значајног пада цена, што услед смањења инвестиција може имати дугорочне последице на нафтни сектор. Док теме попут климатских промена и недостатка људског капитала постају све значајније у формирању енергетског микса, постоје реални показатељи да ће фосилна горива постепено губити тржишно учешће, иако ће задржати примат и у даљој будућности. Др Радосављевић је истакао да је управо из ових разлога потребно уложити заједничке напоре за унапређење одговора нафтних компанија на нове изазове, где примарни морају бити повећање ефикасности и већа флексибилност, као и бржи механизми реаговања на промене у окружењу, што ће у наредном периоду бити теме у фокусу националних комитета и глобалне агенде Светског нафтног савета.

Презентације и закључци са експертске радионице доступни су на сајту Националног нафтног комитета Србије.

SHARE