Energetska tranzicija: Prilika ili nevolja za naftnu industriju

Broj 39; april 2021.

Deset godina od osnivanja NNKS-WPC naftno-gasni sektor se nalazi na prekretnici. Planovi većine država da se ubrza tranzicija ka održivoj budućnosti prividno su stvorili visok stepen neizvesnosti za naftnu industriju. Pandemija COVID -19 i snažni globalni pritisci ka smanjenju CO2 emisije izazvali su nesigurnu prognozu u pogledu potražnje za naftom. Bez obzira na revitalizaciju tržišta nafte u 2021. godini, postoje brojni eksperti koji procenjuju da nema povratka na “normalu” u post-covid periodu, ali isto tako biće potrebne godine da se transportne flote prebace sa motora sa unutrašnjim sagorevanjem na električne motore ili druga alternativa goriva sa malom CO2 emisijom. Neki sektori – kao što su avio i brodski saobraćaj ili petrohemija – nastaviće da se oslanjaju na naftu veoma dugo.

Ovo je jedna od centralnih tema novog Biltena NNKS, prvog u 2021. godini. Pored toga još čitajte:

Nikola Rajaković: Srbija će 2050. biti veoma, veoma malo zavisna od fosilnih goriva

Dragan Šagovnović: Država što pre da zauzme stav o važnim klimatsko-energetskim pitanjima

I.G.Balčin: Evropske i američke kompanije – Energetska tranzicija (razlike i sličnosti)

I.G.Balčin: Energetska tranzicija u nekim evropskim i američkim kompanijama

I.G.Balčin: Pregled nekih projekata naftnih kompanija

Aleksandar Nedučin: Rizici naftnog i gasnog sektora u energetskoj tranziciji

Jovan Petrović: Evropski Zeleni dogovor – prazno obećanje?

Bilten NNKS-WPC možete pročitati na sledećemo linku.

SHARE