Скупштина Националног нафтног комитета Србије

БЕОГРАД, 27. фебруар 2014. – Скупштина Националног нафтног комитета Србије (ННКС) усвојила је у четвртак, 26.фебруара предлог извештаја о раду за 2013. годину, као и пратеће финансијске извештаје, усвојене претходно на седници Извршног одбора ННКС.
Проф. др Петар Шкундрић, председник ННКС  рекао је  на седници да је Комитет у протеклој години наставио са изузетно плодним активностима  на унутрашњем и међународном плану, учествујући у  организацији међународних скупова. који је обележила „6. Енергетска арена“ у организацији Нафтне индустрије Србије (НИС а.д.) и Инфоарена Групе.
Комитет је, преко радних група за анализу приписа у области нафте и гаса, као и за анализу тржишта, на најбољи начин наставио да заступа интересе својих чланица и овог сектора  привреде у целини, уз редован наставак рада у области  издавачких делатности, израде кварталних тематских Билтена и недељних прегледа вести.
Представници Нафтне индустрије Србије у Скупштини ННКС, Горан Радосављевић и Станка Лесковац упознали су присутне о организацији пројекта „„БИОГОС – Имплементација директиве 2009/28/ЕК у области биогорива и саобраћаја у Републици Србији – пренос добре праксе“, као и резултатима прве радионице овог пројекта, чији ће резултати послужити  као основ за израду законске регулативе у области биогорива, као и приближавање тржиштас биогорива потрошачима  у Србији.
Пројекат БИОГОС одобрен је на конкурсу „Know-how Exchange Programme (KEP)“ Централноевропске иницијативе (ЦЕИ), спроводи се у сарадњи са Факултетом стројарства и бродоградње Универзитета у Загребу.
SHARE