Održana prva ekspertska radionica u okviru projekta „BIO4BLEND

BEOGRAD, septembar 2021. godine – U organizaciji Nacionalnog naftnog komiteta Srbije – Svetskog naftnog saveta 21. septembra je u Privrednoj komori Srbije održana prva ekspertska radionica u okviru projekta „BIO4BLEND – Uticaj legislative u oblasti biogoriva na tržište Srbije: Prevazilaženje problema i prenos najboljih praksi iz zemalja Evropske unije u ranoj fazi implementacije biogoriva na tržištu Srbije“.

Ekspertska radionica okupila je članice Nacionalnog naftnog komiteta Srbije, predstavnike državnih institucija i nadležnih ministarstava i različitih kompanija, a učesnici su imali prilike da se bliže upoznaju sa primenom legislative u oblasti biogoriva u Češkoj, izazovima u pogledu implementacije RED II direktive na evropskom nivou, kao i praktičnim problemima i njihovim rešenjima sa kojima se Češka Republika suočavala u ranoj fazi implementacije biogoriva na svom tržištu, a koji mogu biti od koristi za predstojeću obavezu stavljanja biogoriva na tržište Republike Srbije. Istovremeno je predstavljena i uporedna analiza legislative Republike Srbije i Češke Republike u oblasti biogoriva, a učesnici su mogli da se upoznaju i sa portfoliom mogućih biokomponenti i njihovim svojstvima. Rezultati ekspertske radionice poslužiće kao osnov za adekvatnu pripremu svih aktera na tržištu biogoriva u Republici Srbiji, u susret obavezi stavljanja biogoriva u promet, koja nastupa 1. januara 2022. godine.

BIo4Blend 2 PKS 21.09.2021.

„Realizacija projekta BIO4BLEND dolazi u pravom trenutku za našu kompaniju, koja intenzivno radi na pripremi svojih kapaciteta za proizvodnju i plasman biogoriva na tržište Republike Srbije. Razumevanje evropske prakse i prenos znanja i iskustva čeških partnera tokom ranog plasmana biogoriva na svoje tržište omogućiće kompanijama brže prilagođavanje i prevazilaženje potencijalnih problema. Posebno će biti korisna predstojeća studijska poseta Pragu, tokom koje će predstavnici različitih kompanija, udruženja i institucija zajedno sa ostalim učesnicima projekta, imati prilike da se upoznaju sa praktičnim rešenjima u svim fazama proizvodnje, distribucije, skladištenja i plasmana biogoriva“, izjavila je Senka Valid, Generalni sekretar Nacionalnog naftnog komiteta Srbije – Svetskog naftnog saveta.

Projekat BIO4BLEND pripremljen je u saradnji sa Univerzitetom za hemiju i tehnologiju iz Praga i sufinansiran je sredstvima iz fonda Češke razvojne pomoći.

Stanka Leskovac SNAGA i Senka Walid NIS BIO4BLEND

Projekat će se do kraja 2021. godine nastaviti kroz studijsku posetu Pragu i realizaciju još jedne ekspertske radionice sa ciljem prenosa primera dobre prakse iz zemalja Evropske unije u oblasti biogoriva.

BIo4Blend PKS 21.09.2021.

SHARE