Изашао први број Билтена ННКС

БЕОГРАД, 15. новембра 2011. – Национални нафтни комитет Србије (ННКС) објавио је 15. новембра први број Билтена (PDF формат) овог тела Светског нафтног савета (WPC), преко кога ће квартално информисати медије, своје чланице, као и државне институције, стручну и ширу јавност о својим активностима и другим темама из сектора нафтне и гасне привреде код нас и у свету.
Излазећи у сусрет јубиларном, 20. Конгресу WPC у Дохи, на коме ће Србијa преко ННКС бити први пут заступљена као чланица овог најугледнијег међународног нафтног форума, ударни простор у овом броју Билтена посвећен је том догађају. Сваки наредни, имаће нову носећу најактуелнију тему са домаће и светске нафтне сцене.

Билтен, поред осталог, доноси интервјуе са Пирсом Риемером, генералним директором WPC и Крисом Бедоусом, замеником генералногг секретара EUROPIA, уводник председника ННКС Петра Шкундрића и приказе кључних догађања на глобалном нафтном тржишту у протеклим годинама, као и пројекције будућих средњорочних кретања у сектору.

У овом броју Билтена, као првом, представљају се свих девет оснивача ННКС, да би у наредним издањима, која ће излазити квартално, тај простор био посвећен новостима код чланица, постајући на тај начин информатор и својеврсни хроничар догађања на све динамичнијој нафтној и гасној сцени Србије.

SHARE