Rad Komiteta

Energetska tranzicija: Prilika ili nevolja za naftnu industriju

Deset godina od osnivanja NNKS-WPC naftno-gasni sektor se nalazi na prekretnici. Planovi većine država da se ubrza tranzicija ka održivoj budućnosti prividno su stvorili...

Vesti

NNKS i Univerzitet za hemiju i tehnologiju partneri na projektu Vlade...

Vlada Češke finansiraće u 2021. godini projekat NNKS-WPC i Univerziteta za hemiju i tehnologiju iz Praga "BIO4BLEND - Uticaj legislative u oblasti biogoriva na...
Broj 39; april 2021.
Broj 39; april 2021.

Nedelja_cr