Rad Komiteta

Kvartalni bilten NNKS: EU Zeleni dogovor i izazovi

Ovaj broj Kvartalnog biltena NNKS posvećujemo EU Zelenom dogovoru i izazovima koji postoje u implementaciji te agende. IEA očekuje da će globalna ulaganja u obnovljive...

Vesti

NNKS i Univerzitet za hemiju i tehnologiju partneri na projektu Vlade...

Vlada Češke finansiraće u 2021. godini projekat NNKS-WPC i Univerziteta za hemiju i tehnologiju iz Praga "BIO4BLEND - Uticaj legislative u oblasti biogoriva na...
Broj 40; juli 2021.
Broj 40; juli 2021.

Nedelja_cr