Broj 572; 10. mart 2023.

Tržišta je u ovoj nedelji zabrinula izjava predsednika američke centralne banke da će kamatne stope verovatno pre rasti nego padati.