Broj 565; 6. januar 2023.

Očekivano, i ova Nova godina započela je sa često oprečnim prognozama analitičara i investitora o uslovima u kojima će poslovati naftna privreda