Broj 550; 23. septembar 2022.

Broj 550; 23. septembar 2022.

Evropska energetska kriza košta Evropu 500 milijardi dolara...