Broj 547; 02. septembar 2022.

Broj 547; 02. septembar 2022.

Zalihe dizela u Evropi su na istorijski najnižim nivoima i na najnižim mesečnim prosečnim nivoima u više od jedne decenije.