Broj 532; 15. april 2022.

OPEC: Ne možemo nadomestiti manjak ruske nafte

 

Broj 532; 15. april 2022.