Broj 530; 1. april 2022.

Yergin: Evropa postaje default tržište za rusku naftu

 

Broj 530; 1. april 2022.