Broj 527; 4. mart 2022.

Naftni kolosi redom napuštaju Rusiju?

 

Broj 527; 4. mart 2022.