Broj 526; 25. februar 2022.

Najbogatiji Rusi izgubili 39 mlrd USD za manje od 24 časa

 

Broj 526; 25. februar 2022.