Broj 521; 21. januar 2022.

BP i Rosnjeft najveći istraživači u 2021.

 

Broj 521; 21. januar 2022.