Broj 519; 6. januar 2022.

Rusija će u februaru obnoviti proizvodnju za 85%.

 

Broj 519; 6. januar 2022.