NNKS širi izdavačku delatnost – prva štampana publikacija

NNKS širi izdavačku delatnost – prva štampana publikacija

BEOGRAD, 30. marta 2015. – Nacionalni naftni komitet Srbije (NNKS) objavio je svoju prvu štampanu publikaciju pod naslovom „CENA NAFTE – šta je to?“.

Izdanje, koje se podudara sa jednom od najvećih turbulencija u kretanju cena nafte u novijoj istoriji, obuhvata autorske radove afirmisanih domaćih stručnjaka iz ove oblasti, članova NNKS, kao i ekskluzivne intervjue sa dvojicom svetskih autoriteta kada je reč o jednom od najkontroverznijih pitanja od suštinskog značaja za projektovanje poslovne strategije aktera naftne privrede.

Publikacija, koju je uredio dr Slobodan Sokolović, potpredsednik NNKS, pruža na oko 150 stranica pregled istorije kretanja cene nafte, objašnjava segmente troškova proizvodnje i transporta nafte,  načine berzanske trgovine ovom strateškom sirovinom i njenim derivatima. Poseban deo je posvećen tržištu derivata  nafte u regionu, sa posebnim naglaskom na autogas.

Srpski Nacionalni naftni komitet ovim izdanjem prve štampane publikacije otvara novu oblast svoje izdavačke delatnosti, uz svoja elektronska izdanja kvartalnih tematskih biltena i nedeljnih pregleda najznačajnijih vesti iz ovog sektora – po čemu se već izdvojio među 69 nacionalnih komiteta, članica Svetskog naftnog saveta.