Mladi – nafta i gas

„MLADI – nafta i gas“ je publikacija NNKS – WPC posvećena promovisanju naftno gasne industrije kao atraktivne industrije za mlade generacije. Publikacija sadrži informacije sa međunarodnog simpozijuma „Mladi lideri sutrašnjice“ koga je organizovao i realizovao NNKS – WPC pod pokroviteljstvom WPC i informacije sa VI Foruma mladih Svetskog naftnog saveta – Foruma budućih lidera koji je održan u St. Petersburgu, a na kome su mladi NNKS – WPC imali zapaženo i veoma aktivno učešće. NNKS – WPC i njegov Komitet mladih profesionalaca su pokazali svoju elastičnost i osećaj za vreme u kome se nalazimo i vreme koje dolazi. Nedostatak talenata koje interesuje naftno gasna industrija i generacijski jaz, sa jedne strane, i izazovi transformacije ove industrije u savremenu energetsku industriju, sa druge strane, predstavlja stalni izazov za NNKS – WPC i Komitet mladih profesionalaca NNKS.