NACIONALNI NAFTNI KOMITET SRBIJE – SVETSKOG NAFTNOG SAVETA NNKS-WPC

Resavska 13-15, Beograd 11000

office@wpcserbia.rs

Eksterna komunikacija i mediji
Kontakt: Danijela Tadic

+381 11 2058625

danijela.tadic@wpcserbia.rs

Budimo u kontaktu: