PANEL NACIONALNOG NAFTNOG KOMITETA SRBIJE – SVETSKOG NAFTNOG SAVETA pod nazivom “Upravljanje kvalitetom naftnih derivata i integracija regionalnog tržišta”

PANEL NACIONALNOG NAFTNOG KOMITETA SRBIJE – SVETSKOG NAFTNOG SAVETA pod nazivom “Upravljanje kvalitetom naftnih derivata i integracija regionalnog tržišta”

Značajan doprinos uspehu ovogodišnjeg Foruma čistih tehnologija, pružio je i Nacionalni naftni komitet Srbije, održavši jednu od vodećih panel sesija tokom prvog dana foruma na temu “Upravljanje kvalitetom naftnih derivata i integracija regionalnog tržišta”. Učesnici konferencije imali su priliku da čuju izlaganja Snežane Ristiće, šefice Odseka za pravne i ekonomske poslove u oblasti nafte, derivata nafte i prirodnog gasa Ministarstva rudarstva i energetike, dr Gorana Radosavljevića, generalnog sekretara Nacionalnog naftnog komiteta Srbije, kao i Artura Ternesa, iz mađarske kompanije “ÁMEI Petroleum Products Quality Company”, dok je moderator sesije bio prof. dr Slobodan Sokolović, potpredsednik Nacionalnog naftnog komiteta Srbije.

Snežana Ristić prezentovala je dosadašnje rezultate primene Uredbe o monitoringu kvaliteta derivata nafte i biogoriva, kojom je započeo proces monitoringa kvaliteta naftnih derivata i koja se primenjuje od 1. decembra 2015. godine. Prema njenim rečima, monitoring ima za cilj da poboljša kvalitet goriva na tržištu Srbije, smanji stepen nelegalne trgovine derivatima i poveća prihode budžeta Republike Srbije. Prema njenim rečima, do kraja avgusta ove godine detektovano je 4% uzoraka sa odstupanjem parametara kvaliteta na preko 3.000 analiziranih uzoraka.

Generalni sekretar Nacionalnog naftnog komiteta Srbije je u okviru svog izlaganja predstavio rezultate projekta FUELPAGE, koji NNKS sprovodi u partnerstvu sa Tržišnom inspekcijom Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i Ministarstvom rudarstva i energetike. Projekat FUELPAGE usmeren je na prenos iskustava i dobre prakse iz Evropske unije i Češke Republike u cilju unapređenja efikasnosti monitoringa kvaliteta naftnih derivata u Srbiji. Za njegovo sufinansiranje dodeljena su bespovratna sredstva Centralnoevropske inicijative. Rezultati konsultacija NNKS sa nadležnim ministarstvima i partnerskim organizacijama iz Češke tokom trajanja projekta biće osnov za zajedničko formulisanje Završne projektne studije sa predlogom preporuka i mera za jačanje i poboljšanje okvira za monitoring kvaliteta naftnih derivata u Srbiji.

Dr Radosavljević je istakao da Komitet kao jedan od svojih ciljeva ima kontinuiranu saradnju sa Vladom Srbije sa ciljem unapređenja naftnog sektora i poslovnog ambijenta u Srbiji, navodeći da su ciljevi monitoringa kako u interesu Vlade, tako i u interesu naftnih kompanija koje su članice NNKS i koje legalno posluju na tržištu. “Kroz partnerstvo sa državnim organima, pre svega sa Ministarstvom rudarstva i energetike i Ministarstvom trgovine, predstavnici članica NNKS imaju mogućnost da daju doprinos analizi postojećeg sistema monitoringa kvaliteta derivata u Srbiji i da daju preporuke za njegovo unapređenje“, istakao je Radosavljević uz napomenu da NNKS aktivno razvija nove mogućnosti za proširenje saradnje sa češkim institucijama i kompanijama na polju uređenja tržišta naftnih derivata u Srbiji u skladu sa njihovom dobrom praksom.

na panelu izneo je svoje procene u pogledu trendova u oblasti upravljanja kvalitetom naftnih derivata sa aspekata državnih i regulatornih organa, potrošača, naftne industrije i proizvođača vozila, a na osnovu višegodišnjeg iskustva koje je stekao tokom svoje bogate profesionalne karijere kao jedan od menadžera u mađarskoj kompaniji MOL.

Svi materijali koji uključuju zaključke Foruma, prezentacije, Zbornik proširenih apstrakata moguće je preuzeti putem internet adrese www.ktt.uns.ac.rs.