Пројекат FUELPAGE: Одржана прва тренинг радионица о мониторингу квалитета нафтних деривата

БЕОГРАД, 23. мај 2016. – У склопу континуиране сарадње ННКС са државним органима на пољу уређења тржишта нафтних деривата у Србији, у оквиру пројекта „Capacity Building for an Improved Mineral Fuels Quality Monitoring System – Transfer of Best Practices against Grey Economy (FUELPAGE)“ у петак, 20. маја одржана је тренинг радионица у Палати Србије у Београду.

Тренинг радионица, припремљена од стране Универзитета за хемију и технологију, Праг у сарадњи са Чешком асоцијацијом нафтне индустрије и трговине, привукла је велику пажњу представника пројектних партнера у Републици Србији – тржишних инспектора Министарства трговине, туризма и телекомуникација РС, Министарства рударства и енергетике РС, представника чланова ННКС и Машинског факултета Универзитета у Београду.

Након скрининг посете чешке делегације Србији у марту ове године, када су отворене теме од највећег интереса за све пројектне партнере у Србији, тренинг радионица је припремљена у складу са потребама учесника, укључујући различите теме у оквиру целокупног ланца мониторинга квалитета нафтних деривата.

Fuelpage radionica

Почевши од упоредне анализе чешког и српског законодавства и постојећих система прописа који се односе на мониторинг квалитета нафтних деривата у две земље, програм тренинга обухватио је и презентацију категоризацију одступања параметара квалитета у Чешкој Републици и детаљну презентацију чешке праксе узорковања и анализе узорака.

Радионица је истовремено била добра прилика за презентовање првих резултата мониторинга квалитета нафтних деривата од стране Министарства рударства и енергетике РС, као институције надлежне за усвајање прописа на пољу мониторинга квалитета нафтних деривата и припрему завршног годишњег извештаја о мониторингу, који се спроводи у сарадњи са Тржишном инспекцијом, као органа надлежног за инспекцијски надзор националног система мониторинга квалитета деривата.

Презентације са прве пројектне тренинг радионице можете преузети овде:

FUELPAGE-Monitoring-kvaliteta-derivata-nafte-u-Republici-Srbiji-MRE

FUELPAGE-Sampling-and-sample-analysis-in-the-Czech-Republic

FUELPAGE-Categorization-of-fuel-quality-deviations-in-the-Czech-Republic

FUELPAGE-Comparative-analysis-of-Serbian-and-Czech-legislation-related-to-FQM

Ефикасан почетак мониторинга представља значајан корак ка унапређењу квалитета деривата нафте на тржишту Србије, спречавању нелегалне конкуренције, побољшању заштите потрошача од горива сумњивог порекла и смањењу емисија штетних гасова. Реализација пројекта је правовремена, јер је већ кроз сам почетак имплементације мониторинга и у раној фази његове примене, било могуће идентификовати карике система у којима ће бити потребно постићи даље унапређење.

Fuelpage radionica

Дискусије отворене током првих пројектних активности представљаће основ за даље прилагођавање пројектних активности потребама и захтевима пројектних партнера у Србији, са министарством надлежним за послове трговине као главним корисником резултата пројекта.

Пројектне активности ће се наставити кроз упознавање представника српских партнера са чешким системом мониторинга квалитета нафтних деривата и сусретима са представницима чешких власти током посете Чешкој Републици у јуну ове године, и завршити припремом препорука и заједничких мера за оснаживање оквира за мониторинг квалитета нафтних деривата у Републици Србији.

Пројекат FUELPAGE суфинансирају Централноевропска иницијатива кроз Програм размене знања и искустава (KEP Italy) преко ЦЕИ фонда при ЕБРД, који финансира Република Италија, као и Национални нафтни комитет Србије.

SHARE